CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

KHI BẠN SỬ DỤNG WAIWAI, BẠN TIN TƯỞNG CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG TRỌNG TRÁCH CỦA MÌNH LÀ NỖ LỰC BẢO MẬT CÁC THÔNG TIN CỦA BẠN.

WAIWAI TÔN TRỌNG VÀ CAM KẾT SẼ BẢO MẬT NHỮNG THÔNG TIN MANG TÍNH RIÊNG TƯ CỦA BẠN. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP. XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ BẢN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY ĐỂ HIỂU HƠN NHỮNG CAM KẾT MÀ CHÚNG TÔI THỰC HIỆN NHẰM TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA BẠN:
 • 1
  waiwai sẽ thu thập những thông tin nào của bạn?
  Khi bạn đăng ký một tài khoản mới trên website waiwai, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như: họ tên, địa chỉ email, thông tin xuất hóa đơn (nếu có)
  Đối với đối tượng sử dụng là “người tham gia”, khi bạn sử dụng waiwai, những bình luận và các tương tác bằng các biểu tượng cảm xúc sẽ được lưu trữ.
  Ngoài những thông tin trên, chúng tôi cam kết không thu thập bất kỳ thông tin nào khác từ bạn và các hoạt động của bạn.
 • 2
  Tại sao waiwai cần thu thập thông tin cá nhân của bạn?
  Mục đích của việc thu thập thông tin các nhân là để hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ tới bạn, gửi thông báo về những cập nhật mới trong dịch vụ hay gửi cho bạn những thông tin về các chương trình khuyến mại, các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

  Việc lưu trữ các bình luận và các tương tác bằng các biểu tượng cảm xúc của người tham gia sẽ giúp cho người thuyết trình (sau đây gọi là “người tổ chức”) có thể xem lại nội dung, nhằm hiểu rõ vấn đề, hỗ trợ nâng cao nội dung thuyết trình,... hoặc trả lời cho người tham gia những thắc mắc sau buổi thuyết trình qua mail,...
  Chúng tôi sử dụng thông tin địa chỉ email để liên lạc với bạn trong trường hợp có các phát sinh liên quan đến tài khoản của bạn.
  Ngoài ra, chúng tôi cam kết không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • 3
  waiwai thu thập và lưu trữ thông tin như thế nào?
  Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin bao gồm cookie, tính năng lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như tính năng lưu trữ của trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm dữ liệu của ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
  Thời gian lưu trữ thông tin tương ứng với vòng đời của waiwai.
 • 4
  waiwai cam kết bảo mật thông tin cá nhân
  waiwai cam kết bảo mật thông tin cá nhân, không trao đổi hay mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  Chúng tôi không chia sẻ, mua bán, thương mại hóa thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào khác, trừ nghĩa vụ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba về những vấn đề liên quan đến pháp luật, chẳng hạn như được sự yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, thực hiện theo một phiên hầu tòa, quá trình pháp lý tương tự, việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của waiwai, bảo vệ sự an toàn của bạn và những người xung quanh, điều tra gian lận, hoặc trả lời những yêu cầu của chính phủ.
 • 5
  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn.

  Đội ngũ quản lý dữ liệu và lập trình viên trong dự án waiwai

  Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn cho các cơ quan này trong những trường hợp được yêu cầu do có vấn đề liên quan đến pháp luật.

 • 6
  Mật khẩu của bạn trên waiwai
  Khi đăng ký tài khoản, mật khẩu của bạn trên waiwai sẽ được mã hóa an toàn theo đúng quy định của pháp luật, chúng tôi áp dụng lớp mã hóa một chiều nên trong trường hợp xấu nhất là bị tin tặc khai thác được cơ sở dữ liệu thì cũng không thể nhìn thấy mật khẩu của bạn và ngay cả chúng tôi cũng không xem được mật khẩu của bạn.
 • 7
  Thông tin liên hệ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
  Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, địa chỉ email, số điện thoại của đơn vị thu thập và quản lý thông tin được ghi tại mục “Liên hệ” của website này.
 • 8
  Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
  Bất cứ khi nào bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký với waiwai để cập nhật / sửa đổi thông tin cá nhân hoặc xóa tài khoản nếu muốn.
 • 9
  Các thay đổi đối với chính sách này
  Trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi đối với chính sách này, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và gửi thông báo đến bạn về những thay đổi đó.